Algemeen vragen over Ivido

Welke internet browser kan ik het best gebruiken?

Ivido adviseert de browsers: Safari, Google Chrome en Mozilla Firefox. Ivido maakt gebruik van IRMA authenticatie waarmee je toegang krijgt tot jouw Persoonlijke Gezondheidsomgeving. In de praktijk blijkt dat dit niet altijd goed werkt met Internet Explorer. Dit is onder de aandacht van de ontwikkelteams van Ivido en IRMA.

Waarom zie ik mijn geboortenamen in Ivido?

Ivido maakt jouw gebruikersnaam aan op basis van de gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) zoals deze bekend is bij de gemeente waar je bent ingeschreven. Op dit moment kun je jouw gebruikersnaam uit veiligheidsoverwegingen nog niet zelf aanpassen. Op die manier voorkomen we dat iemand zich zou kunnen voordoen als iemand anders. Ivido is zich bewust van het feit dat mensen soms niet bekend zijn onder hun volledige namen en onderzoekt de mogelijkheden om gebruik te maken van de roepnaam.

Is PGO Ivido veilig? Hoe wordt mijn privacy behouden?

Ivido hecht veel waarde aan jouw veiligheid en privacy. De PGO is gebaseerd op (inter)nationale standaarden. Zo maken we het mogelijk om veilig en eenduidig gegevens vast te leggen en uit te wisselen. We volgen het afsprakenstelsel van MedMij en maken gebruik van de zorginformatiebouwstenen van Nictiz. Ook bieden we inloggen en registreren via IRMA authenticatie aan. Meer weten over hoe we dit regelen? Kijk dan op de pagina over privacy en veiligheid (https://ivido.nl/privacy-en-veiligheid/).

Wie heeft toegang tot mijn dossier en hoe zie ik wie erin gekeken heeft?

Allen personen die jij uitgenodigd hebt of die jou hebben uitgenodigd hebben en waarvan de uitnodiging door jou geaccepteerd is kunnen jouw gezondheidsgegevens inzien. Dit kunnen personen zijn die bij jouw behandeling betrokken zijn zoals je arts of verpleegkundige maar ook mensen die jij toegevoegd hebt aan jouw persoonlijke netwerk. Op de pagina "Gezondheidsdossier" vind je onder de grafiek van Positieve Gezondheid een linkje naar "Logboek". Als je daarop klikt zie je wie toegang heeft geha...

Op welke apparaten werkt mijn PGO?

De Persoonlijke Gezondheidsomgeving van Ivido is op alle devices te gebruiken. Denk hierbij aan de computer, laptop, tablet en smartphone. Zo heb je jouw zorggegevens altijd bij de hand. Het enige dat je nodig hebt is een internetverbinding, waar ook ter wereld.

Kan ik Ivido gebruiken zonder smartphone of tablet?

Nee Ivido is niet te gebruiken zonder een smartphone en/of tablet, dit omdat de IRMA-app die wordt gebruikt om veilig in te loggen beschikbaar moet zijn op je smartphone of tablet.

Hoe kan ik mijn Ivido account opheffen?

U kunt uw account opheffen door ons een mail te sturen waarin u het e-mailadres vermeldt waarmee u geregistreerd staat in Ivido. Uit veiligheidsoverwegingen is het van belang dat u de mail verstuurt vanaf het adres dat u gebruikt voor uw Ivido account. Wij zullen vervolgens uw account verwijderen en laten u per email weten wanneer dit gebeurd is op het door u opgegeven email adres.

Waarom is er gekozen om in te inloggen met IRMA?

Voor Ivido is het noodzakelijk dat achter ieder account een bewezen identiteit schuilt, dus een echt persoon zit. Elke zorgprofessional en elke cliënt moet zich daarom kunnen identificeren. Dat laten zien wie je bent gebeurt met IRMA. Zo kan er veilig worden samengewerkt en kunnen gegevens veilig worden uitgewisseld. De mogelijkheid dat iemand jouw gegevens ongevraagd kan inzien wordt zo geminimaliseerd.

Wat is een QR-code?

Een QR-code is een vierkante, geblokte code die gescand kan worden met een mobiele telefoon. In Ivido doe je dit om in te loggen.

Wie zal in Ivido de gegevens uit mijn attributen te zien krijgen?

Je kan zelf aangeven (of wijzigen) of jij in het platform gevonden wilt kunnen op basis van jouw naam, of niet. Je bepaalt dus zelf of je vindbaar bent of niet.

Kan ik Ivido gebruiken als ik niet in Nederland woon?

Ivido gebruiken wanneer je in het buitenland woont, is niet mogelijk omdat er ingelogd wordt met BRP-gegevens. Deze gegevens zijn beschikbaar wanneer je bent ingeschreven bij een Nederlandse gemeente. Woon je in het buitenland en ben je nog steeds geregistreerd bij een Nederlandse gemeente, dan is registratie mogelijk.

Kan ik Ivido in het buitenland gebruiken?

Ja, Ivido is overal ter wereld te gebruiken. Het enige dat je nodig hebt is een internetverbinding en een device waar je de PGO op kunt openen. Dit kan op praktisch iedere device, bijvoorbeeld een computer, laptop, tablet of smartphone.

Stel ik word onwel, hoe komt een professional in acute situaties aan mijn gegevens als ik niet aanspreekbaar ben?

Op dit moment is de oplossing, het delen van de gegevens met degene die voor u meest dierbaar is én die hier ook mee om kan gaan (een partner, dochter/zoon, vriendin, huisarts etc.) Naar verwachting zullen professionals in de toekomst via iemands bsn in noodgevallen het "breaking the glass" principe moeten kunnen initiëren.