Wat doet Huidhuis?

De zorg voor mensen met huidafwijkingen kan beter en efficiënter. Dit trachten we te realiseren door laagdrempelige ontsluiting van gespecialiseerde kennis, op interactie gerichte behandelplannen, zelfmanagement programma’s en gericht onderzoek. 

Op deze wijze ontwikkelen wij een zogenoemd 'transmurale zorgcontinuüm' (stepped care) voor alle mensen met huidafwijkingen, ouders/verzorgers en betrokken professionals waarbij de behoefte van diegene met de huidafwijkingen centraal staat.

Huidhuis.nl is gebaseerd op gevalideerde richtlijnen en protocollen en gespecialiseerde kennis vanuit de domeingroep (kinder)dermatologie van de Nederlandse Vereniging van Dermatologie en Venerologie. Deze site wordt door onder andere de Regieraad voor de Zorg gezien als voorbeeld voor de toekomstige ordening van de zorg in Nederland.

Wat doet Huidhuis voor Nicky? In de hoofdrol zie je Nicky, zij heeft de zeldzame aandoening Netherton Syndroom.