Waarom zie ik mijn geboortenamen in Ivido?

Ivido maakt jouw gebruikersnaam aan op basis van de gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) zoals deze bekend is bij de gemeente waar je bent ingeschreven.
Op dit moment kun je jouw gebruikersnaam uit veiligheidsoverwegingen nog niet zelf aanpassen. Op die manier voorkomen we dat iemand zich zou kunnen voordoen als iemand anders. Ivido is zich bewust van het feit dat mensen soms niet bekend zijn onder hun volledige namen en onderzoekt de mogelijkheden om gebruik te maken van de roepnaam.